Site Torck: kwalitatieve en duurzame nieuwe woonwijk
Deinze

Herbestemmen van de gebouwen van Torck, in het kader van de stadskernvernieuwing Deinze 2020

In de eerste helft van de 20ste eeuw was Deinze (na het Duitse Neurenberg) de speelgoedhoofdstad van Europa. De voormalige fabrieksgebouwen van Torck staan symbool voor deze rijke Deinse geschiedenis op vlak van speelgoed en kinderwagens.
In september 2013 werden al plannen bekend gemaakt voor het herbestemmen van de gebouwen van Torck, in het kader van de stadskernvernieuwing Deinze 2020.
De site Torck in de Ommegangstraat in Deinze wordt omgevormd tot een kwalitatieve en duurzame nieuwe woonwijk. Op 22 oktober 2018 werd er gestart met de afbraak van de leegstaande gebouwen.

 

Op de Torcksite wordt een nieuw bouwblok rond een groen semipubliek binnenhof voorgesteld met in totaal 56 appartementen, 4 woningen met dakterras en een polyvalente ruimte van 325m² (handel, kantoren of diensten) gebouwd worden. Op de site volgen dan later nog 26 appartementen + 16 duplexwoningen.

torck-belgacom-2

Met oog op meer woonkwaliteit, meer veiligheid en aantrekkelijkere leefstraten vroeg de Stad meer ruimte langs Ommegangstraat en Liefkemeirestraat. De bestaande straatvleugels worden daarom gesloopt en vervangen door meer terugliggende nieuwe bebouwing. De Ommegangstraat krijgt een aantrekkelijker profiel om uit te groeien tot een volwaardige leefstraat en de Liefkemeirestraat kan uitgroeien tot een kwalitatief woonerf. Het project wordt een echte opwaardering voor het stadsdeel. De geïntegreerde aanpak van publieke en private ruimte is bijzonder en zal dat deel van de stad een volledig nieuw elan geven.

 

In samenwerking met de stad Deinze is gekozen voor een grote woondiversiteit, zowel in oppervlakte als in typologie, met oog op een grote mix aan bewoners, rond het groene binnenhof. 100 wagens krijgen (half) ondergronds een plaats naast de liften die de gebruikers onmiddellijk bij hun woning brengen. En bij doorsteken/inkomen worden fietsstallingen à rato van 2 per woonentiteit ingeplant om het fietsgebruik aan te moedigen en te werken aan een betere mobiliteit en ontsluiting zoals onderzocht in de gemeenschappelijke mobiliteitstoets voor beide sites.

Site verkocht van Van Roey Vastgoed
Meer info:
Van Roey Vastgoed nv

Maaltebruggestraat 169, 9000 Gent

T +32 3 340 18 70

www.torck-deinze.be

Foto’s